Integration

Tilbage til moduler

Dette modul er målrettet mod boligselskaber.

Modulet Integration gør det muligt for bygherrer at danne rapporter i forbindelse med Digital Mangelgennemgang som derefter ligges direkte ned i, for eksempel, lejlighedsmapperne i det administrative system.

Integrationen med de administrative systemer kan spare en masse tid og penge, da der ikke længere er brug for manuelt at eksportere rapporterne og arkivere dem. Ligeledes minimerer systemet risikoen for fejl da rapporterne gemmes per automatik, og de forsvinder derfor aldrig ved uheld.

p

Sikrer konsistens

Integrationen sørger for at dokumenterne i jeres egne systemer altid svarer overens med dokumenterne i iProjekt

p

Bredde

iProjekt kan integrere med en bred vifte af databaser. Hvis jeres database ikke allerede er i den vifte, kan den muligvis tilføjes.

p

Sikkert

Med database integration er data sikkert gemt mere end et sted og går derfor ikke så nemt tabt.